Voor wie is de hulp?

Iedereen die alleen of samen psychische, relationele of levensfase problemen wil oplossen is welkom.

 

Dat kan gaan over concrete problemen die in het huidige leven spelen zoals ruzies, rouw, somberheid, onbegrip, emotionele instabiliteit, zorgen over een kind, overbelasting, verschil in verlangens etc etc. Ook kan het gaan over problemen die hun oorsprong hebben in het verleden maar die nog steeds het heden verstoren. Dit kan zowel naar voren komen in hoe je je voelt als in je functioneren in verschillende levensgebieden zoals relatie, werk en vriendschappen.

 

Motivatie om zelf iets aan je problemen te willen doen is een belangrijke voorwaarde! Samen aan de slag gaan vraagt om een investering in tijd, energie en geld.

 

Voor acute psychiatrische problemen, ernstige verslaving of zeer crisis gevoelige situaties is de praktijk niet geschikt alsmede voor vechtscheidingen en intensieve langdurige psychotherapie.