Voor wie is de hulp?

Iedereen die alleen of samen psychische, relationele of levensfase problemen wil oplossen is welkom.

 

Dat kan gaan over concrete problemen die in het huidige leven spelen zoals ruzies, rouw, somberheid, onbegrip, emotionele instabiliteit, zorgen over een kind, overbelasting, verschil in verlangens etc etc. Ook kan het gaan over problemen die hun oorsprong hebben in het verleden maar die nog steeds het heden verstoren. Dit kan zowel naar voren komen in hoe je je voelt als in je functioneren in verschillende levensgebieden zoals relatie, werk en vriendschappen.

 

Motivatie om zelf iets aan je problemen te willen doen is een belangrijke voorwaarde! Omdat mijn praktijk particulier is vraagt het om een investering zowel in tijd, energie als geld.

 

Voor acute psychiatrische problemen, ernstige verslaving of zeer crisis gevoelige situaties is de praktijk niet geschikt alsmede voor vechtscheidingen en intensieve langdurige psychotherapie.

 

Door de enorme behoefte aan hulp lukt het mij helaas niet meer om iedereen die mijn hulp inroept in behandeling te nemen. Ik doe mijn best iedereen zo snel mogelijk te berichten of starten mogelijk is.